Gwasanaethau / Services

Gwasanaethau

Rydym yn darparu'r gwasanaethau canlynol:
  • Paratoi cyflogau
  • Taliadau BACS
  • Ymrestru Awtomatig / Pensiynau Gweithle

Services

We provide the following services:
  • Payroll
  • BACS Payments
  • Auto Enrolment / Workplace Pensions
Share by: