Amdanom Ni / About Us

Amdanom Ni

Ydych chi'n cael eich claddu o dan bwysau cynyddol wrth redeg cyflogau eich hun? Gyda chyflwyniad Pensiynau Gweithle, mae pethau ar fin mynd yn waeth ar gyfer pob cyflogwr!

Biwro Cyflogau yw Bacstal a ffurfiwyd gan Gyfrifwyr Siartredig lleol, dwyieithog i ddarparu atebion Ymrestru Awtomatig ar gyfer Cyflogwyr.

Yn Bacstal gallwn gynnal a rhedeg eich cyflogres drwy gynnig gwasanaeth cyflogau cyflawn, yn cynnwys slipiau cyflog digidol a phorth gweithwyr, ynghyd â thaliadau BACS drwy ein Biwro BACS cymwysiedig.

 About Us

Are you being buried under the increasing weight of running your own payroll? With the introduction of Workplace Pensions, things are about to get worse for all employers!

Bacstal is a Payroll Bureau set up by local, bilingual Chartered Accountants to provide Auto Enrolment solutions for Employers.

At Bacstal we can maintain and run your payroll for you by offering a complete payroll service, which includes digital payslips and employee portal, together with BACS payments via our approved BACS Bureau

Share by: